WOZ waarden openbaar

WOZ waarden openbaar

Per 1 oktober 2016 komt er een verandering van de Wet WOZ. De WOZ-waarden worden openbaar en zichtbaar gemaakt. Dit geldt alleen voor de WOZ-waarden en niet voor de onderliggende gegevens. In artikel 40 a van de Wet WOZ wordt vanaf 1 oktober 2016 mogelijk om via internet de beschikbare WOZ-waarden op te vragen.

De aanvragen lopen via een loket voor openbare WOZ-waarden. Via dit loket zijn de WOZ-waarden van woningen vanaf peildatum 1 januari 2015 zichtbaar. Deze informatie komt uit de Landelijke Voorziening WOZ.
De gemeentes zijn nu druk bezig om alle informatie uit de Basisregistratie door te geven aan de Landelijke Voorziening.
Eerst wil de wetgever ervaring opdoen met de openbaarheid via het genoemde loket, voordat er nagedacht wordt over andere vormen van openbaar maken van de WOZ-waarden van woningen.

Hieronder volgt artikel 40 a van wet WOZ welke vanaf 1 oktober 2016 geldt.

  1. Eenieder kan op verzoek het waardegegeven van een bepaalde onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dient, inzien of verstrekt krijgen bij het loket voor openbare WOZ-waarden.
  2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke gevallen, onder welke voorwaarden en tegen welk tarief een verzameling van waardegegevens betreffende onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen verstrekt kan worden via het loket voor openbare WOZ-waarden in een zodanige vorm dat daarop rechtstreeks een geautomatiseerde verwerking mogelijk is ten aanzien van een op voorhand onbepaalde groep van woningen of personen.

 

Bron: Waarderingskamer