Prinsjesdag 2017, wat betekent het voor mij?

Prinsjesdag 2017, wat betekent het voor mij?

Bent u al op de hoogte van de nieuwe beleidswijzigingen met betrekking tot de woningmarkt die zijn aangekondigd op Prinsjesdag?

Doordat er nog geen nieuw kabinet is aangetreden, kan er nog geen nieuw beleid worden opgesteld. De Begroting 2018 bevat alleen beleidswijzigingen die al eerder zijn besloten of die al eerder waren aangekondigd:

  • Maximale hypotheek naar 100%: in 2018 gaat de maximale hypotheek van 101% naar 100% van de waarde van de woning. Woningkopers zullen alle bijkomende kosten volledig uit eigen middelen moeten financieren.
  • Hypotheekrenteaftrek naar 49,5%: het maximale percentage waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting gaat ieder jaar een half procent omlaag tot deze uiteindelijk uitkomt op 38% in het jaar 2042.
  • Hypotheekrente over restschulden niet langer fiscaal aftrekbaar: nu is het nog mogelijk om de rente over meegefinancierde restschulden 15 jaar lang fiscaal af te trekken. Deze tijdelijke maatregel loopt op 1 januari 2018 af.
  • Afbouw subsidie geschillencommissie: voor het derde jaar op rij heeft het kabinet voorgesteld de subsidie aan de geschillencommissie in 2018 volledig af te bouwen. Het Rijk draagt hier nu voor 20% aan bij. Minister Blok is net als zijn voorganger van mening dat de kosten volledig door het bedrijfsleven moeten worden gedragen. Opnieuw zal samen met VNO-NCW / MKB Nederland en de Consumentenbond een gezamenlijke lobby worden opgezet om deze bezuiniging via de Tweede Kamer terug te draaien. De verwachting is dat het bedrijfsleven zich zal terugtrekken uit de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken als de bijdrage van de Rijksoverheid daadwerkelijk komt te vervallen. Daarmee zou voor de consument een goed functionerend en laagdrempelig systeem van geschillenbeslechting verdwijnen.
  • Verhoging heffingsvrije voet verhuurdersheffing: De verhuurdersheffing wordt verhoogd van 1,66 miljard euro in 2017 naar 1,75 miljard euro in 2018. Daar staat tegenover dat de heffingsvrije voet wordt verhoogd van tien naar vijftig woningen, dat rijksmonumenten zijn uitgezonderd van de verhuurdersheffing en dat de woningwaarde waarover de verhuurderheffing wordt geheven, gemaximeerd wordt tot 250.000 euro per woning. Alle kleinere particuliere verhuurders zullen hierdoor in de praktijk zijn uitgezonderd van de verhuurdersheffing.
  • Stimuleren bouw betaalbare huurwoningen: Er zijn maatregelen genomen die de bouw van huurwoningen voor middeninkomens stimuleren. Daar is veel vraag naar. Rijk, gemeenten, investeerders en woningcorporaties zitten daarvoor samen aan tafel. Begin volgend jaar brengt de voorzitter van de samenwerkingstafel zijn eindrapport uit.
  • Weer subsidies voor energiebesparing: Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en gemeenten zijn er subsidies om energiebesparing bij woningeigenaren te stimuleren.
  • Verplicht buffer VvE’s voor onderhoud: VvE’s zijn vanaf 1 januari 2018 verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel.De woningmarkt heeft zich de afgelopen jaren krachtig hersteld. In 2018 wordt er verder gewerkt aan een robuuste woningmarkt en energiezuinige woningbouw met voldoende aanbod en minder schulden.

De woningmarkt heeft zich de afgelopen jaren krachtig hersteld. In 2018 wordt er verder gewerkt aan een rubuuste woningmarkt en energiezuinige woningbouw met voldoende aanbod en minder schulden.