Nieuwe startersleningen in gemeente ’s-Hertogenbosch!

Nieuwe startersleningen in gemeente ’s-Hertogenbosch!

Vanaf maandag 16 oktober 2017 is het weer mogelijk een starterslening aan te vragen. De huidige starterslening met afkoop blijft bestaan.

Met ingang van deze starterslening kent gemeente ’s-Hertogenbosch twee regelingen: de Bossche starterslening en een regeling waarbij geld wordt geleend van het Stimuleringsfonds Volksvesting nederlandse gemeenten (SVn); de starterslening met afkoop.

Voorwaarden voor deze leningen zijn:

  • De aanvrager moet een starter zijn en dus nooit eerder een koopwoning heeft gekocht of in bezit gehad;
  • De aan te kopen woning moet in gemeente ’s-Hertogenbosch staan;
  • De banklening en de starterslening moeten worden aangegaan onder Nationale Hypotheek Garantie.

De starters met een starterslening met afkoop worden door de gemeente ’s-Hertogenbosch voorgedragen aan het SVn. Het SVn brengt een afkoopsom in rekening van momenteel 20% van het te lenen bedrag. Dit bedrag legt de gemeente voor aan de verkopende partij die zal moeten verklaren de afkoopsom te betalen. Het bedrag wordt afgerekend bij notarieel transport. De verkoper ontvangt hierdoor een lagere prijs voor zijn woning. De starterslening met afkoop is maximaal 20% van de koopprijs tot maximaal € 30.000,-.

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een beperkt budget voor de startersleningen. De Bossche starterslening is maximaal 20% van de koopprijs van een woning tot maximaal € 20.000,-. Alle aanvragen worden op basis van het tijdstip van binnenkomst afgehandeld van het volledig ingevulde toetsingsformulier. Komen er meerdere aanvragen per dag binnen, dan zal door middel van loting de volgorde van aanvragen bepaald worden.

Overweegt u een woning te kopen met een starterslening? U kunt ons voor vragen bereiken via +31 (0)73 – 689 6990 of via info@denbosschemakelaar.nl