Heeseind 48, 5392 PC Nuland

Bedrijfspand te koop in Nuland! Tussen de Kerkdijk en het Heeseind in Nuland is het voormalige kantoorpand gelegen van Transportbedrijf Van Lijssel B.V. Het gehele terrein is gelegen naast het spoor en een spoorwegovergang.

Bedrijfspand:

De 1e bouwlaag bevindt zich onder dijkniveau en beschikt over 3 grote (berg)ruimten die van binnen- en van buiten te bereiken zijn.
De 2e bouwlaag bevindt zich op dijkniveau en beschikt over 4 kamers/kantoorruimten, een keuken, een trapopgang naar de 1e bouwlaag en een trapopgang naar de 3e bouwlaag, een toilet en 2 x een hal.
De 3e bouwlaag bevindt zich boven dijkniveau en beschikt over 1 grote en twee kleine ruimten, een overloop en een badkamer.

Het bedrijfspand is gebouwd rond 1943, heeft een inhoud van circa 800 m³ en is gelegen op een perceel van circa 1.200 m². Het pand heeft een lengte van circa 14,5 m¹, een breedte van circa 7,5 m¹, een goothoogte van circa 3 m¹ (op dijkhoogte), een goothoogte van circa 5 m¹ (onder dijkhoogte) en een nokhoogte van circa 8 m¹. Het pand is opgetrokken uit steens muren, het zadeldak is gedekt met pannen.

Achter het bedrijfspand liggen een geluidswal en zes bouwkavels waarop momenteel vrijstaande nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd.

Terrein:

Rechts van het bedrijfspand is een eigen oprit gesitueerd. Een groot gedeelte achter het bedrijfspand is verhard met klinkers en beton. Op het verharde terrein waren voorheen een smeerbrug en een wasplaats met dieseltanks en een olieafscheider in gebruik. De smeerbrug is verwijderd. De wasplaats is nog aanwezig op het terrein en is nog te gebruiken. De tanks zijn verwijderd, de olieafscheider zit nog in de grond.

Op het gehele perceel zijn een verkennend bodemonderzoek NEN 5740, een verkennend onderzoek asbest in bodem NEN 5707 en een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Uit deze onderzoeken blijken dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem niet tot gebruiksbeperkingen of gezondheidsrisico’s zal leiden. Een afschrift van deze onderzoeken kunt u opvragen bij onze makelaars.

Bestemming:

Het perceel heeft een enkelbestemming Bedrijf, een enkelbestemming Groen en een gebiedsaanduiding t.p.v. het bedrijfspand: wetgevingszone – wijzigingsgebied. Ter hoogte van het wijzigingsgebied kan de bestemming worden gewijzigd t.b.v. kleinschalige horeca die gerelateerd is aan de recreatieve functie van het buitengebied. Het huidige bedrijfspand heeft de functie Kantoor. De maximum bouwhoogte bedraagt 8 m¹ en de maximum goothoogte bedraagt 5 m¹. Meer informatie over de bestemming van het perceel kunt u opvragen bij onze makelaars.